Het Beste Idee van Pomperstad

Stichting Carnaval Ravenstein is op zoek naar nieuwe impulsen om het carnaval in Pomperstad te stimuleren. Daartoe nodigt zij carnaval vierend Ravenstein uit om jullie of jouw idee waar te maken!

Wie gaat de uitdaging aan en komt met het beste idee van Pomperstad?
• Voor de uitvoering van het idee staat een budget van maximaal € 500,- ter beschikking.
• Een jury bestaande uit de ereleden van Stichting Carnaval Ravenstein bepaalt welk het ‘Beste Idee van Pomperstad’ is.
• Bekendmaking van het ‘Beste Idee van Pomperstad’ vindt plaats op het Keienschijtersbal op zaterdag 10 januari 2015.
• Indiening van het idee moet gebeuren vóór 31 december 2014.

Spelregels:
1. Aan realisatie van het idee heeft heel Pomperstad voordeel.
2. Bij voorkeur dienen verenigingen / groepen / cv’s / individuen samen een idee in.
3. Een idee mag ook voor een vereniging / groep / cv zelf zijn. Het voordeel voor heel Pomperstad moet wel duidelijk zijn (zie punt 1).
4. Uitwerking van het idee gebeurt door verenigingen / groepen / cv’s / individuen zelf, maar in samenwerking met en onder regie van Stichting Carnaval Ravenstein.
5. Wanneer het idee een activiteit betreft dient dit een toevoeging te zijn op het bestaande carnavalsprogramma. Het bestaande carnavalsprogramma wordt niet aangepast, dan wel gewijzigd.
6. Deelname staat open voor iedereen die carnaval viert in Pomperstad.

Download hier het inschrijfformulier