traktor

Tractoren en sloopauto’s geweerd

Tractoren en sloopauto’s geweerd uit carnavalsoptocht Pomperstad.

Om de goede uitstraling van de carnavalsoptocht in Pomperstad te kunnen waarborgen, is met ingang van 2010 tractoren, sloopauto’s, en ander gemotoriseerd verkeer uitgesloten van deelname aan de optocht in Pomperstad. Dit betekent dat deze voertuigen niet mogen dienen om een wagen voort te trekken. Uitzondering hierop is de prinsenwagen.

Mocht een groep het tóch noodzakelijk achten gebruik te maken van gemotoriseerd verkeer, dan dient daar een verzoek voor te worden ingediend.

Een verzoek om in aanmerking te komen voor een uitzondering kan worden ingediend bij SCR,
Paul Hoogstede (06 461 52 431) of Luuk Bruijsten (06 519 114 17)