Carnavalsboekje

Inzending carnavals- boekje Ravenstein

Nog een paar maanden wachten en dan breekt carnaval 2014 weer los. Voordat het zover is, moeten nog de nodige voorbereidingen getroffen worden en één hiervan is de vervaardiging van een gloednieuw carnavalsboekje. Om dat te realiseren, hebben wij jullie hulp nodig! Want alleen met inbreng vanuit de verenigingen en groepen is dit mogelijk.

Het aanleveren van jullie inzending dient te gebeuren vóór 20 december a.s. via: secretariaat@pomperstad.nl

Plaatsing van inzendingen na 20 december kunnen wij niet garanderen. Gelieve de inhoud van het stuk te beperken tot maximaal één pagina op A-4 formaat, waarbij de voorkeur uitgaat naar een inhoud van een halve pagina. Inzendingen die het maximum van één pagina op A-4 formaat overschrijden zullen worden ingekort. Wij prefereren zo carnavalesk mogelijke stukken, waar mogelijk in dialect. De inzending mag vergezeld worden van een foto, logo of andere beelden. Het carnavalsboekje wordt op zaterdag 22 februari 2014 aan de inwoners van Ravenstein en Huisseling aangeboden.