MELDINGSPLICHT WAGENS OPTOCHT

Meldingsplicht wagens optocht Pomperstad ( geldt voor alle wagens, groot en klein )

Deelnemers die zelf een carnavalswagen voortbewegen hebben meldingsplicht. Elke deelnemende wagen in de carnavalsoptocht van Ravenstein moet zich vóór 24 februari 2019 melden bij de organisatie van de optocht (gegevens zie hieronder).

Veiligheid en netheid zullen in de beoordeling zwaar worden meegewogen. Aanstootgevende of shockerende onderwerpen worden uitgesloten van deelname. De wagens mogen de afmetingen hebben van maximaal 10 meter lang en maximaal 3.80 meter breed om veilig de optochtroute te kunnen volgen. Om de veiligheid te garanderen van de deelnemers, mag er alleen aan de achterkant van de carnavalswagen een op- / afstap gecreëerd worden. Wagens met een vóór- en/of zij-instap worden ten alle tijde uitgesloten van deelname.

De organisatie keurt de wagens voorafgaand aan de optocht. Zonder beoordeling door de organisatie vooraf, wordt deelname aan de optocht uitgesloten.

Wij hopen op ieders medewerking, zodat ook de carnavalsoptocht van 2019 in alle veiligheid kan worden gelopen.

Meldingspunt voor de wagens die wensen deel te nemen aan de Carnavalsoptocht in Ravenstein: Peter de Krijger 06-29421520