UPDATE CARNAVAL 2021

Beste carnavalsvierders (M/V/T),

Carnaval is een feest van tradities. De kans is groot het coronavirus impact gaat hebben op deze tradities. Het komende seizoen zullen de carnavalsactiviteiten anders gevierd worden. Of misschien wel helemaal niet. Wie zal het zeggen. Dat is momenteel moeilijk te voorspellen.

Stichting Carnaval Ravenstein beraadt zich momenteel over het complexe vraagstuk of en hoe we onze mooie carnavalsactiviteiten kunnen laten plaatsvinden. Een beetje koppijn van een kater zijn we wel gewend, maar het coronavirus geeft ons de nodige hoofdbrekens.

Is er al iets bekend?
Op 26 augustus hebben we overleg gevoerd met gemeente Oss en de 18 carnavalsstichtingen binnen de gemeente. Duidelijk is geworden dat er momenteel in ieder geval geen sprake is van een algehele afgelasting van carnaval vanuit overheidswege. Wat er tezijnertijd wel en niet georganiseerd kan en mag worden, is niet strak gekaderd. Dat kan ook niet, want we weten allemaal dat het virus en de maatregelen nog erg vluchtig zijn.

Hoe gaan wij om met deze onzekerheid?
Stichting Carnaval Ravenstein neemt in september nog geen besluit over het wel of niet doorgaan van onze activiteiten. Dat is ook nog niet nodig. We gebruiken deze tijd om te inventariseren wat er wel mogelijk is, of dat verantwoord is en wat daarvoor nodig is. Besluiten daarover nemen we per activiteit en op het moment dat het nodig is.

Hoe blijf je op de hoogte?
De meest actuele stand vind je altijd in de app van Stichting Carnaval Ravenstein. Deze kun je downloaden in de app stores van Apple en Google. En volg ons via onze nieuwsbrief, op Facebook, Twitter en Instagram.

Blijf gezond!

Alaaf
Stichting Carnaval Ravenstein