nieuwe-regels-optocht

Wijzigingen in carnavalsoptocht

In september hebben we met alle verenigingen / stichtingen overleg gehad op het gemeentehuis in Oss. Daar is uitgekomen dat in alle plaatsen op dezelfde manier wordt omgegaan met alcoholgebruik in de optocht: alcoholgebruik = puntenaftrek en een lage(re) klassering. Dus geen diskwalificatie van deelnemers.

Met het bestuur van de Schottelzakken hebben we besproken hoe we de optocht in Pomperstad kunnen verbeteren. Mede op basis van dit overleg hebben we als SCR bestuur het volgende besloten:

• De start van de optocht wordt vervroegd naar 13:11 uur. De tijd tussen einde optocht en start prijsuitreiking Jeugd in Vidi Reo is dan ruimer.
• De Wagens gaan bij ‘de Zwarte Raaf’ (hoek Contra Escarpe – Landpoortstraat) naar links. Loopgroepen gaan rechtstreeks naar ‘de Mert’.
• De Jeugdraad begint vooraan in de optocht, rijdt wel door naar de Mert en ontvangt iedereen met muziek.
• De Prinsenwagen start als laatste en sluit de optocht af en rijdt ook door naar de Mert.
• De puntenaftrek voor alcoholgebruik geldt voor alle categorieën en is voor alle deelnemers hetzelfde.
• Wagens die geluidsoverlast veroorzaken (als deelnemer of langs de kant) of springwagens zijn niet welkom.

Oproep
We komen vrijwilligers te kort voor het begeleiden van de optocht en bij de controle voor- en tijdens de optocht. Het is daardoor moeilijk om de optocht goed te organiseren.

Als je wilt helpen laat dat dan voor 22 februari a.s. weten. Wij hopen dat er veel reacties komen op deze oproep. Een mooie en gezellige optocht en daarmee een leuke carnaval willen we toch allemaal!?

Bestuur van SCR